Me luomme tulevaisuuden menestystarinoita aina strategiasta sen toteutukseen.

Menestys syntyy tietoon pohjautuvasta päätöksenteosta ja suunnitelmien tehokkaasta toteuttamisesta. Autamme teidät läpi tämän polun.
Ota yhteyttä

Asemoi yrityksenne tulevaisuuden kasvuun

Nykytilan analyysi auttaa tunnistamaan kasvumahdollisuutenne

Analysoimalla markkinoita, asiakkaita ja palveluitanne voimme tunnistaa missä on teille eniten potentiaalia kasvattaa tulosta. Käytämme sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä ja älykkäitä työkaluja.

Kirkas strategia kertoo suunnan ja keinonne kasvuun

Hyvän strategian laatiminen on valintojen tekemistä mihin panokset laitetaan ja miten varmistetaan suunnitelman onnistuminen. Me murskaamme luvut, arvioimme vaihtoehdot ja autamme tekemään päätökset.

Investointilaskelmat antavat vahvan selkänojan päätöksillenne

Liiketoiminnassa investoinnit tulee aina pystyä perustelemaan taloudellisesti business case -laskelmin. Olemme kehittäneet menetelmät mallintaa myös suurempaa epävarmuutta sisältävät hankkeet sekä tehdä tämä ketterästi vaiheittain.

Operatiivisella tehokkuudella saatte lisää tuottoa samalla rahalla

Uudet teknologiat ja menetelmät luovat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia operatiivisen tehokkuuden parantamiseen.  Autamme saamaan enemmän viivan alle nykyisillä resursseillanne.

Olemme auttaneet lukuisia alansa johtavia yrityksiä suunnittelemaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa menestyksellä

“Bell Rock auttoi parantamaan asiakaspitoamme analysoimalla asiakaskantaamme,  luomalla uuden asiakkuudenhoidon strategian ja pilotoimalla uusia konsepteja käytännönläheisesti. Suosittelen Bell Rockia kaikille yrityksille, joiden tavoitteena on kasvattaa asiakkuuksiensa arvoa.”

Juha Mertanen, COO, Fonecta Oy

Vie strategianne käytäntöön ja johda muutosta

Johda tärkeät projektinne maaliin aikataulussa ja budjetissa

Ammattimainen projektinjohto on ehdoton edellytys strategisten hankkeiden onnistuneelle toteutukselle. Me tuomme selkeän prosessin ja kokeneet tekijät, joilla varmistetaan hyötyjen realisointi käytännössä.

Varmista edellytyksenne kaupalliseen menestykseen uutta kehitettäessä

Uudet palvelut harvoin menestyvät vahingossa vaan takana on tinkimätön työ asiakkaiden tutkimisessa, vaihtoehtojen testaamisessa ja ratkaisun kehittämisessä. Jos jotain niin tämän kaupaliisen kehittämisen hallitsemme.

Laajenna liiketoimintaanne uusiin markkinoihin ja segmentteihin

Laajentuminen uuteen markkinaan tai segmenttiin on aina merkittävä investointi. Luomme teille selkeän go-to-market suunnitelman yli funktioiden ja autamme viemään sen käytäntöön hallitusti vaiheittain.

Jalkauta uudet toimintamallit organisaatioonne

Muutos ei tapahdu itsestään ja siihen liittyy aina kompleksisuutta sekä vastarintaa. Operatiivinen implementointi ja muutosjohtaminen vaativat aktiivisia toimenpiteitä tavoitteista ja insentiiveistä koulutukseen.

Olemme auttaneet  lukuisia alansa johtavia yrityksiä kehittämään ja viemään palveluita markkinaan sekä toteuttamaan muutosta organisaatioissa

“Suosittelen Bell Rockia kaikille, jotka haluavat ammattimaisen ja järjestelmällisen lanseerausprosessin ohjelmistolleen tai SaaS-tuotteelleen.”

Ville Kyytsönen, CEO, Solibri

Kartoitetaan yhdessä miten varmistamme yrityksenne kasvun

Part of
Makers of
Group

We belong to a network of extraordinary talent. When needed, we can bring in experts in design, sales and marketing into the project. We enjoy working in cross-functional teams where handovers between people are seamless and often virtual.

makersof.group